วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก โดยนายวันชัย ภูมิระเบียบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก และคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าซัก จัดกิจกรรม “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน” โดยการปลูกต้นโกงกาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณมากขึ้น จัดเก็บขยะทะเล และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ฯ ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
**หมายเหตุ** ระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
ใน 2 ช่วงเวลาเท่านั้น / ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. (ข้อมูลจะแสดงตามวันที่ปัจจุบันเท่านั้น ***หากต้องการให้ข่าวอัพเดทเข้าระบบเป็นปัจจุบันกรุณาเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง
ตรงตามช่วงเวลาดังกล่าวในวันที่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบ e-GP)
 
 
 
QRCode
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
33 คน
เดือนนี้ :
492 คน
เดือนที่แล้ว :
639 คน
ปีนี้ :
492 คน
ปีที่แล้ว :
8,227 คน
ทั้งหมด :
37,952 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.91.62.236
19. ก.ย. 2556
 
 
 
 
   
   
:::::::::::::::::::::