QRCode
วันนี้ :
21 คน
เมื่อวาน :
15 คน
เดือนนี้ :
394 คน
เดือนที่แล้ว :
0 คน
ปีนี้ :
394 คน
ปีที่แล้ว :
2,749 คน
ทั้งหมด :
28,072 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.170.78.142
19. ก.ย. 2556
 
       
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก รวมทั้งชมกิจกรรมสาธิตต่างๆ ที่ ศพด.อบต.ท่าซักจัดขึ้น
ไม่มีข้อมูล
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
   
:::::::::::::::::::::