16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลท่าซัก โดยมีนายรวิศร เสนเผือก ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายอภิชาติ คารวะนานนท์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ดำเนินโครงการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากพญา อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าซัก และสมาชิก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 จำนวน 1,800 คน

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
**หมายเหตุ** ระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
ใน 2 ช่วงเวลาเท่านั้น / ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. (ข้อมูลจะแสดงตามวันที่ปัจจุบันเท่านั้น ***หากต้องการให้ข่าวอัพเดทเข้าระบบเป็นปัจจุบันกรุณาเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง
ตรงตามช่วงเวลาดังกล่าวในวันที่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบ e-GP)
 
 
QRCode
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
420 คน
เดือนที่แล้ว :
630 คน
ปีนี้ :
3,356 คน
ปีที่แล้ว :
1,555 คน
ทั้งหมด :
32,589 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.215.79.116
19. ก.ย. 2556
 
 
 
 
   
   
:::::::::::::::::::::