วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก รวมทั้งชมกิจกรรมสาธิตต่างๆ ที่ ศพด.อบต.ท่าซักจัดขึ้น
ไม่มีข้อมูล
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
**หมายเหตุ** ระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
ใน 2 ช่วงเวลาเท่านั้น / ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. (ข้อมูลจะแสดงตามวันที่ปัจจุบันเท่านั้น ***หากต้องการให้ข่าวอัพเดทเข้าระบบเป็นปัจจุบันกรุณาเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง
ตรงตามช่วงเวลาดังกล่าวในวันที่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบ e-GP)
 
 
QRCode
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
32 คน
เดือนนี้ :
390 คน
เดือนที่แล้ว :
505 คน
ปีนี้ :
895 คน
ปีที่แล้ว :
2,749 คน
ทั้งหมด :
28,573 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.237.66.86
19. ก.ย. 2556
 
 
 
 
   
   
:::::::::::::::::::::