องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติไม่ชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 
ชื่อ - สกุล
อายุ
  ปี
เพศ
ชาย หญิง
อาชีพ 
โทรศัพท์บ้าน
เบอร์แฟกซ์
อีเมล
ที่อยู่
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
   
 
รหัสส่งข้อมูล :