ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ท่าซัก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง
   
 
   

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565