ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564