ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ส.ถ./ผ.ถ.1/1
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ส.ถ./ผ.ถ.1/1

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564