ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
   
 
   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563