ประกาศ/คำสั่ง อบต.
     
ประกาศ/คำสั่ง อบต. ประกาศอบต.ท่าซัก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2562