ประกาศ/คำสั่ง อบต.
     
ประกาศ/คำสั่ง อบต. ประกาศอบต.ท่าซัก เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2562