ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการและสังคม
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการและสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลท่าซัก ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มาแจ้งความประสงค์และกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ อบต.ท่าซัก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2561