ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประกาศอบต.ท่าซัก เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาณีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560