กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลท่าซัก,โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดรายละเอียด :
    

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดนาวง อบต.ท่าซัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลท่าซัก,โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลท่าซัก,โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาวง,โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา, รพ.สต.บ้านนาวง,กศน.ตำบลท่าซัก,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,กองร้อยหญิงท่าซักโมเดลและประชาชนจิตอาสาตำบลท่าซัก ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างอบต.ท่าซัก เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**