กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลท่าซัก,โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด


รายละเอียด :
    

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านปากพญา อบต.ท่าซัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลท่าซัก,โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลท่าซัก,โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากพญา, รพ.สต.บ้านปากพญา,กศน.ตำบลท่าซัก,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาตำบลท่าซัก ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างอบต.ท่าซัก เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**