กิจกรรม : โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป
รายละเอียด :
    

 วันที่  27  เมษายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จัดการอบรม “โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าซัก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565    อ่าน 34 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**