กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนั


รายละเอียด :
    

 วันที่  27  เมษายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จัดการอบรม “กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**