กิจกรรม : จิตอาสาและปลูกป่าชายเลน







































รายละเอียด :
    

 วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก โดยนายวันชัย ภูมิระเบียบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก และคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าซัก จัดกิจกรรม “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน” โดยการปลูกต้นโกงกาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณมากขึ้น จัดเก็บขยะทะเล และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ฯ ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**