กิจกรรม : ประเมินคัดเลือกอปท.ที่มีบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 

       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก นำโดย นายเกรียงศักดิ์  ศรีไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าซัก เข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัการที่ดี

ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการนวัตกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร "ท่าซักโมเดล"

โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประเมิน

        ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID 19)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**