กิจกรรม : นิทรรศการศพด.
รายละเอียด :
    วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก รวมทั้งชมกิจกรรมสาธิตต่างๆ ที่ ศพด.อบต.ท่าซักจัดขึ้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562    อ่าน 104 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**